Chapter 6 - A "Big Head"

Click to View Original Document

פרק ו' - ראש גדול

הנה סיפור יפה לפתיחה... אני מאוד מקווה שתהינו...

יום אחד חזרתי בתשובה
(עוזר כותב יוסף חיים הצדיק הקטן)

בחזרה ליומן שלנו...

הנה הבוקר הגיע. האור הראשון. אמרתי ברכות השחר בשמחה. כמה נשימות עמוקות מלוות בהרגשה של הודיה והכרת הטוב לבורא על חיי. רבי נחמן אומר שאיך שפותחים את העיניים צריכיםבח לזכור את העולם הבא...ומה התכלית בעולם הזה. אני מנסה להגיד את הברכות בבוקר בשמחה כמו שהראה לי הילד החמוד עם תסמונת דאון, שהשם שלח לשיר בפני את ברכות השחר בחודשים הראשונים שהתחלתי לחזור בתשובה. הרגשתי ממש שהקדוש ברוך הוא אומר לי- 'ככה אומרים (או יותר נכון שרים) את ברכות השחר!' בשמחה! אז למדתי את הלקח, ומאז אני מנסה לאמור את ברכות השחר בשמחה, ולא בטיסה מהירה וללא כוונה כמו שאפשר לטעות ורבים טועים בזה. הנהג הסתכל עלי כאלו אני מאיזה עולם אחר. אמרתי ברכות התורה בשמחה.

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה ה' נותן התורה!"

וזה העיקר גדול שכל יהודי צריך לזכור... שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, בזכות אברהם אבינו, ואז יצחק ויעקב אבותינו, ואנחנו בניהם. וכמו שהסברתי באריכות במאמר 'הפיתרון הסופי': תחושה וידיעה זו של השייכות לעם הנבחר, חייבת להיות בענווה מוחלטת, והכרת הטוב לבורא עולם על בחירה זו, וידיעה את התכלית של בחירה זו, להיות אור לגויים, ללכת בדרכי האמת ולקדש את שם השם בעולם. עבור זה נבחרנו ועבור זה אני יהודי. ולכן הקדוש ברוך הוא שהוא קדוש, קדשנו במצוותיו...כמו שאומרים לפני המצוות...

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציונו..."

שכל מצווה ומצווה מקדשת אותנו. ולכן הקדוש ברוך הוא זיכנו במצוות, כדי להיות לו צוות, בקדושה ובקיום העולם. בבניית העולם. שנאמר 'עולם חסד יבנה' (דוד המלך בתהלים פט) ולכן כל חסד שאדם עושה משפיע על כל העולם, ומפיץ את האור ועוד על כל זה בעתיד בעזרת השם.

לאחר משמרת מעייפת, בתורנות בבית הרפואה שערי צדק, עוד עם הסטתוסקופ על צווארי, יצאתי לחצר ונפגשתי עם מראה יפיפה...

איזה יופי! ורדים!. איזה דבר מדהים השם ברא...להריח ריחות נפלאים!

...ניגשתי להריח איזה ורד 'טעים'...והעשרתי את נשמתי ואת חיי בברכה...'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא עצי בשמים' ו...מממ..


''ברכה על ריח?'' שאל אחד מהפציינטים של בית הרפואה, מאושפז עבור איזו מחלה ראייתית, מחובר לאינפוזיה ביד אחד, ומעשן סיגריה בידו השניה. משאלתו הבנתי שהוא לא ידע על עניין ברכות של בשמים. גם אני לא ידעתי לפני התשובה. דוד המלך אומר (תהלים יט) ''תורת ה' תמימה מחכימת פתי.''

''אני חשבתי שאני היחיד שלא ידעתי שיש כזה דבר!" עניתי לו.

"מערכת הריח מאוד מתוחכמת, איך שחומרי ריח מאיזה דבר גשמי מבחוץ כמו אבקנים של פרחים לעניינינו, נקלטים על ידי הקולטנים באף והמסר נשלח למוח דרך מערכת עצבים, ומתורגם ל...ריח! בא תראה:


"מדהים!" האדון הגיב בהתעניינות נפלאה. באמת גוף האדם זה דבר משהים. אם אנשים היו יודעים את התחכום הנפלא שיש במערכות הגוף, היו מיד מרימים עיניים לשמיים ומשבחים את ברוא עולם. וכך אומר גם הרופא הגדול הרמב''ם שנדבר עליו הרבה ונכיר אותו מקרוב בהמשך הספר. בכל אופן, לעניין הריח, אם זה ריח שמנעים לאדם, אז מתלווה אליו הנאה. ההנאה הזאת, חז''ל אומרים, היא הנאה של הנשמה בלבד. מכל החושים האחרים הגוף נהנה, אך ריח, אומרים חז''ל, מכיוון שהחוש הזה לא היה מעורב בחטא של אדם הראשון, הגוף לא נהנה מריחות אך הנשמה. אך גם על הנאה של הנשמה, חז''ל בגמרא מסכת ברכות אומרים לנו שצריך אדם לברך, מכיוון שאי אפשר ליהנות מהעולם הזה ללא ברכה. לא ידעתי את זה אף פעם."

גם אני לא ידעתי. טוב יש פעם ראשונה לכל דבר." האדון ענה בהתפעלות.

"כן, אני מבין אותך, אני גם ממש התפלאתי כשלמדתי את זה. הדיון שם בין התנאים הקדושים מאוד מעניין. בא נראה את זה בפנים:


גמרא ברכות דף לה:

תנו (שנו) רבנן: אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל. ('מעל' זה כמו גנב מהקודשים. אם משהו מתנדב תרומה לבית המקדש, ואז משתמש בה, זה נקרא מעל בקודשים.)

שואלת הגמרא: מאי תקנתיה (מה תקנתו?)

עונה הגמרא: ילך אצל חכם.

שואלת הגמרא: ילך אצל חכם מאי עביד ליה? – ילך אצל חכם ומה? מה יעשה עבורו? הא עביד ליה איסורא (הרי הוא מעל. הוא כבר עשה איסור- מה יועיל החכם?!) אלא אמר רבא ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות כדי שלא יבא לידי מעילה! ילך אצל חכם לכתכילה! וילמד לעשות ברכות! ואז לא יבוא לידי מעילה.

עכשיו מסביר האמורא רב יהודה מדברי האמורא שמואל למה ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה זה כמו מעילה:

אמר רב יהודה אמר שמואל: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים שנא' (תהלים כד) לה' הארץ ומלואה. כלומר הכל בעולם הזה שייך לקדוש ברוך הוא, הכל שלו ובחזקת 'מוקדש' ואם נהנים בלי ברכה זה כמו לגנוב ממה ששלו. ממה שמוקדש לו.

ר' לוי רמי (מקשה ר' לוי מפסוק): כתיב לה' הארץ ומלואה כלומר מפסוק זה אפשר ללמוד שהארץ וכל מה שבה היא של הקב''ה. ואף כתוב: וכתיב (תהלים קטו) השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם (כלומר כל מה שבארץ כבר ניתן לבני אדם- אז איך אתה אומר לי שהכל בארץ של הקב''ה?

אז עונים: לא קשיא כאן קודם ברכה. זה לא קשה: לפני הברכה, הכל של הקב''ה כמו הפסוק הראשון. לאחר הברכה, 'קונים' את ההנאה והיא נהפכת שייכת לאדם כמו הפסוק השני. ככה הקדוש ברוך הוא מעניק לנו דברים, אנחנו קונים את ההנאה שתהיה שלנו עם הברכה, ואז אין כאן שום גנבה.


''זה המחיר של ההנאה? ברכה?" שאל האדון.

''משהו כזה...דיל טוב, לא?!" עניתי עם חיוך.

"בעצם ברכות זה דבר מאוד חשוב לנשמה...גם מהסיבות שהסברנו וגם מהפן החיובי. כל ברכה,היא מלשון 'ברוך' שאנחנו מתברכים על ידה. וכן מסבירים בחסידות חב''ד ש ברכה היא מלשון 'להבריך' כמו שאומרים להבריך את הגפן או את הגמלים..מה זה? להוריד. הברכה מורידה את השפע מהעליונים לעולם הזה, לכל העולם! וכשאני עושה את הברכה אני זוכה להיות הצינור להוריד את השפע הרוחני הזה שמתווה לשפע גשמי, וזוכה שנשמתי תאיר בזכות השפע הזה שהבאתי לעולם על ידי ברכתי! הבנת?"

"מעניין והגיוני, נכון?"


"כן..ואו..מעניין מאוד, והגיוני. עכשיו אני מבין יותר את החשיבות של הברכות ואני אשתדל להתייחס יותר ברצינות, ללמוד על הברכות ולברך בכוונה!"

''בלי נדר.'' אמרתי לו! לאחר שטיפלנו בבריאות הרוחנית של האדון, ניצלתי את ההזדמנות הנדירה הזאת להתייחס לבריאות הגוף שלו...ומזה יצא מאמר שכדאי לכולנו לשים לב אליו. שאלתי את האדון בעודי אוחז את ידו המחוברת לאינפוזיה...

"נשמה טהורה. בן כמה אתה?'' התעניינתי.

הוא ענה עם מבט כזה שאמר 'לאין אתה חוטר?'. לא זוכר בדיוק את תשובתו. בסביבות ה40 פלוס. ''טוב...'' התקדמתי...''ולמה אתה מעשן, אם אפשר לשאול.''

לאחר זמן קצר של שתיקה...הנ''ל נענע את כתפיו כאילו הוא לא יודע. אבל התת מודע תמיד יודע.

טוב...אז בא אני אראה לך הסבר על עניין של עישון שישנה את חייך...

על נושא העישון

זהו המודגם לעי''ל הוא ההבדל בין ריאות של מעשנים לאלו שלא מעשנים! העישון גורם מחלות נוראות ועדיף מאוד להפסיק מוקדם ולהימנע מלהתמכר, אך גם אם מכורים- חזל' אומרים לנו "אין דבר העומד בפני הרצון" ויש הרבה עצות להצליח להפסיק... אך קודם צריך רצון. ראיתי את הפוסטר הזה במרכז הרפואי שערי צדק: 


אני שואל: למה להגיע לבית חולים עד שמפסיקים! עישן גורם למחלות נוראות וסבל רב! יש חולים שמפסיקים לעשן כשיש להם ייסורים גדולים ומחלות איומות! למה להגיע לבית חולים עד שמפסיקים את ההרגל המזיק הזה!!? גדולי הדור מסכימים שלעשן זה נגד ההלכה ואסור לעשן.


בהחלט מי שיש לו עמדה בציבור וכח השפעה - רבנים, מלמדים, מורים וכו' צריכים להראות לתלמידים דוגמה טובה, כי לצערנו יש המוני צעירים שמתחילים לעשן וצריך לעזור להם להבין שהרגל זה ממכר ועלול להזיק לכן ''ובחרת בחיים'' זה הבחירה הטובה- לא לעשן- זה חיים. וחובה להסביר למעשנים את הסכנה. צריך לעשות השתדלות רבה לשמור על הבריאותעל הגוף היקר שהוא המשכן לנשמה שהבורא ברוב חסדיו נותן לנו לקיים מצוות ומעשים טובים בעולם הזה וזה חיובינו לשמור על הגוף על פי הטבע! ..."ונשמרתם...''- זאת מצווה גדולה מהתורה. וכן חזל' אומרים לנו ...

"סכנתא חמירא מאיסורא... "

כמובן הרצון זה הדבר הכי חשוב ואין דבר העומד בפניו, אך העישון גורם לכזאת התמכרות נוראה שחשוב לנקז את הגוף מרעלים, וחשוב לשתות הרבה מים, לעשות התעמלות קבועה, לקבל סדרת עיסויים להוציא את הרעלים מהשרירים והרקמות העמוקות, וכן מומלץ להעזר בחומרי טבע שמנקזים רעלים מהגוף, ויש מוצרים מיוחדים כמו המוצר שפותח על ידי מפעלי ד''ר איתמר רז בע''מ לניקוז רעלים.

לחצו לצפיית המוצר

כמובן צריך רצון כמו שדיברנו. ותפילה: כי הקדוש ברוך הוא הוא כל יכול ואם אתם רוצים באמת להפסיק לשם שמים אז הקדוש ברוך הוא לא רק יסייע לכם אלא הוא יתברך ייקח את היצר מכם. כל אחד שמעשן צריך לעשות חשבון נפש לעצמו... לחשוב: "מה יותר חשוב, לספק את ההרגל הזה ולהישאר מכור או להיות בריא ולחיות חיים ארוכים מלאים מצוות ומעשים טובים?"- כמובן תסכימו איתי שלמען אריכות ימים של מצוות, למען הילדים והנכדים, למען האשה או הבעל, וכמובן למען השם: אלו המטרות היותר נעלות מאשר להמשיך את ההרגל הזה לשם ההרגל וההתמכרות!

ויש עניין לחקור בכלל... 'למה התחלתי לעשן?' ולדעת שזה לא 'אופנתי'.. ואפשר שתדבר/י על ליבך... 'אני לא צריך לעשן על מנת להיות אופנתי' כי רוב העישון מתחיל בגיל ה'טיפש-עשרה' בגלל העניין הזה של להיות 'אופנתי ומקובל'- וזה לא. וגם אם זה כן נראה שזה אופנתי- האם זה חשוב כמו הבריאות? לבטח שכל בעל הגיון יגיד שהבריאות חשובה יותר מהכל!

עצה טובה למי שרוצה להפסיק לעשן היא לבצע תהליך זה לאט! כי הגוף נהיה ממש זקוק לחלק מהחומרים של הסיגריות כמו ה'ניקוטין' שעושה כל מני פעולות בכל מני מערכות בגוף כולל מערכת הלב וכלי הדם וצריך להמעיט מעט מעט כל יום או שבוע, להרגיל את הגוף (והנפש) לאט לאט להפחתת כימיקלים ממכרים אלו בגוף.

עצה טובה היא 'לדחות' את העישון של הסיגריות במעט זמן. כלומר אם מתחשק לעשן סיגריה, אז אומרים ''לא עכשיו- אחכה קצת'' וממשיכים לעשות מה שצריכים במהלך היום, ואם ממש 'חייבים' לאחר מכן, אז מעשנים. ככה דוחים יותר ויותר את הסיגריה הבאה ומפחיתים את כמות הסיגריות ביום וככה מאמנים ומחזקים את הגוף (והמוח והנפש) להתגבר על התשוקה לעשן, וצוברים כח ויכולת להפסיק לחלוטין. ממשיכים תהליך זה עם העצות הנ''ל ובעזרת השם מצליחים לרדת ל2 או 3 סיגריות ביום ואז מנסים מתי שזה זמן טוב להפסיק לחלוטין אם זה אפשרי.

בתהליך להיגמל מעישון חשוב להיות עקשן ולא להתייאש, ואם נופלים, להתחזק שוב ולהיות אופטימי, - ולהיות סבלנים עם עצמנו כי לא כולם מצליחים מיד- לפעמים זה קשה- אך כמובן שזה שווה! אחד מתופעות לוואי של הפסקת העישון היא עליה ב'מתח נפשי' - וזה עלול לגרום לחוסר סובלנות וסבלנות, ואפשר להיסתכל על זה כניסיון במידות, והזדמנות להתעלות. וראה הדרכות להרגעה בהמשך הספר. ושוב, בעניין זה, חשוב מאוד לבקש עזרה משמיים להפסיק לעשן למען לעשות הרבה מעשים טובים לאורך ימים בבריאות ובשמחה!

הצלחה רבה לכל מי שרוצה להיפטר מההרגל המזיק הזה!

אם כבר מדברים על מערכת גוף האדם...כל המתבונן יסכים איתי שבכלל, גוף האדם מדהים, וכל חיה ובריאה, הכל מדהים ואין מילים לתאר את חכמת הבורא, ואנשים פשוטים כמונו לעולם גם לא נבין את חכמתו האין סופית. אנחנו אומרים בתפילה 'כולם בחכמה עשית.' אני מכיר הרבה אנשים שחזרו בתשובה דרך התבוננות על עניין הזה, נפלאות הבורא. שלכל יצירה יש יצרן. אז מי ברא את העולם וכל אשר בו?

באו נקרא מעט מההקדמה של הספר הנפלא שכתבתי יחד עם פרוף. געזונד -"מהפכת הבריאות". אני אתרגם לכם את דבריו לעברית:"


"בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹקִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ"

(בראשית א:א)

"IN THE BEGINNING (AT THE HEAD OF ALL THINGS IN SPACE AND TIME) ELOKIM (THE NAME FOR GOD) CREATED THE HEAVENS AND THE EARTH"

(BERESHIT 1:1)


בתורה הקדושה, סדר בריאת העולם מוסבר, שבריאת השמים קדמה לבריאת הארץ. למה זה חשוב? כתוב בחז''ל 'אדם עולם קטן'

ומוסבר על ידי המקובלים שבריאת העולם מקבילה לבריאת האדם, וכל מה שבתוכו. ולכן זה שהשמיים נבראו לפני הארץ מסמל שגם בתוכינו החלק השמימיי, הנשמה גבוהה מהגוף, וזקוקה לשמירה וטיפוח ראשונה לפני צרכי הגוף. ואף על פי כן אומרים חז''ל ''נפש בריאה בגוף בריא".

לגבי בריאת האדם נאמר לנו:

''וייצר ה' אלקים את-האדם עפר מן-האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה:''

(בראשית ב:ז)

" AND HASHEM THE GOD MADE THE HUMANEARTH FROM THE GROUND AND BLEW IN HIS NOSTRILS THE SOUL OF LIFE

AND THE HUMAN BECAME A LIVING BEING:"

(BERESHIT 2:7)


KABBALLA TEACHES THAT MAN WAS MADE OF THE EARTH, WITH FIRE, WATER AND WIND. THE FOUR ELEMENTS. THE MATERIALS CAME FROM THE EARTH, AND THE DRIVING ENERGY WAS THE SOUL THAT WAS INFUSED INTO HIM

בקבלה לומדים שהאדם נברא מיסוד האדמה שמתוך ה 4 יסודות אש, מים, רוח, ועפר. עפר זה אדמה. החומר היה מהאדמה ומים והרוח חיים, אנרגיית החיים הוכנסה בו : זו היא הנשמה.  


THE WORD FOR HUMAN, 'ADAM' , WAS ALSO THE NAME OF THE FIRST MAN. WE KNOW THAT THE HOLY TONGUE OF HEBREW WITH WHICH THE TORAH WAS WRITTEN, IS COMPOSED OF LETTERS WHICH WHEN ARRANGED IN CERTAIN WAYS GIVE NAMES THAT CORRESPOND TO THE ENERGETIC AND SPIRITUAL MEANING, AND THE PHYSICAL MANIFESTATION OF THAT PARTICULAR CREATION

אנחנו יודעים שבלשון הקודש, השפה העברית שבה נכתבה התורה, כל מילה יש לה משמעות לגבי הפירוש שלה והאנרגיות ותוכן רוחני הקשורים באותה הבריאה (החפץ/עניין).    


HERE IN OUR CASE, THE WORD ADAM ELUDES TO HIS CREATION FROM THE EARTH, THE NAME FOR WHICH IS ADAMA  

כידוע לנו דוברי העברית, המילה לבן אנוש היא אדם – שרומז לנו שנברא מה - אדמה


ALSO 'ADAM' IS COMPOSED OF THE FOLLOWING LETTER COMBINATIONS

א - ד - ם

MEM - DALED - ALEPH

THE WORD ADAM CAN BE BROKEN DOWN, AND THE DALED AND MEM MAKE UP THE WORD DAM MEANING - BLOOD

כידוע לנו דוברי העברית המילה אדם מכילה בתוכה את המילה 'דם' עם האות 'אלף' בתחילתה, האות הראשונה של האלף-בית. האות אלף מרמזת על אלופו של עולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כמובא בספרי הקבלה. לכן, נלמד מזה שהאדם, מורכב מהאדמה, ובתוכו דם ואלופו שי עולם, כלומר, מרכיב אלוקי, וזאת הנשמה.  

דם = BLOOD

AND THE REMAINING LETTER IS THE 'ALEPH' , THE FIRST LETTER OF THE HEBREW ALEPH-BEIT, AND ALLUDING TO THE 'ALUPH' (MASTER) OF THE UNIVERSE.  SO 'ADAM' , MAN, IS COMPOSED OF 'DAM' , THE PHYSICAL BLOOD AND THE LETTER 'ALEPH' WHICH IS THE SPIRITUAL COMPONENT OF MAN , WHICH GIVES THE BLOOD LIFE

דם + א' = אדם

WE UNDERSTAND BY THE VERSE IN BERESHIT AND FROM THE DESCRIPTION OF THE INFUSING OF ADAM WITH 'THE SOUL OF LIFE' AS THE TORAH DESCRIBES THE PROCESS OF CREATING MAN, THAT ONLY WHEN MAN WAS INFUSED WITH THE SOUL, ONLY THEN HE BECAME A LIVING BEING. WHEN HE WAS ONLY MATERIAL HE WAS NOT YET LIVING

ידוע לנו על ידי ניתוח פסוק זה, שרק כשהבורא נפח באדם 'נשמת חיים' כפי שהתורה מתארת את החדרת הנשמה לאדם, רק אז הוא חי, שנאמר 'נשמת חיים' לרמז שלפני הכנסת הנשמה הוא לא היה 'חי'.


טוב. זהו לעכשיו...
בריאות איתנה!
Back to Top