Home
Writings
Tales, Stories and Books
Journal of a Doctor
בס"ד

Journal of a Doctor

Exciting Stories of a Doctor and His Adventures

יומן הרופא

סיפור מרתק של יומן רופא והרפתקאותיו

See It On:
תקציר...

ד''ר איתמר רז סיים לימודי רפואה באוסטרליה עם הצטיינות, ועלה לארץ בעקבות חזרתו בתשובה והתחברות לחזון הגאולה, ובעקבות התשוקה שבערה בקרבו להיות שליח טוב לרפא את עמנו בארץ ישראל.

 בשנים הראשונות של מגוריו בירושלים, הוא עבד כרופא בביקורי בית בעיר הקודש והסביבה.

 בספר זה שילוב ייחודי ביותר של הרפתקאותיו, הכולל תיאורים של מקרים רפואיים  מעניינים ויוצאי דופן, שיחות נפש עם מטופלים ומאמרים לעם ישראל והשקפות רוחניות. בנוסף הספר מלא וגדוש בעצות רפואיות, מאמרים והנחיות על דרך חיים בריאה על פי הרפואה 'המשולבת' שבה הוא מתעסק, רפואה קונבנציונאלית ורפואה טבעית בנוסף למומחיות בתרפיה רגשית. 

 ד''ר רז משלב סיפורי 'ילדים' (גם לילדים גדולים!) שכתב, בדרכו להתפרסם כסופר ילדים בזמן הקרוב. גם הסיפורים מלאים מסרים חיוביים ותרפיה רגשית בתוכם.

 "אני שמח להציג פרוייקט זה לעם ישראל, לאחר כעשור של עבודה, וכמה וכמה הגהות ותוספות, המהדורה הראשונה יוצאת לאור...בשעה טובה. הנני מקוה שספר זה יהיה לתועלת ולהנאה מכל הבחינות."

 בשורות טובות וכל טוב

 ד''ר איתמר רז  

כריכת הספר

תקציר...

ד''ר איתמר רז סיים לימודי רפואה באוסטרליה עם הצטיינות, ועלה לארץ בעקבות חזרתו בתשובה והתחברות לחזון הגאולה, ובעקבות התשוקה שבערה בקרבו להיות שליח טוב לרפא את עמנו בארץ ישראל.

 בשנים הראשונות של מגוריו בירושלים, הוא עבד כרופא בביקורי בית בעיר הקודש והסביבה.

 בספר זה שילוב ייחודי ביותר של הרפתקאותיו, הכולל תיאורים של מקרים רפואיים  מעניינים ויוצאי דופן, שיחות נפש עם מטופלים ומאמרים לעם ישראל והשקפות רוחניות. בנוסף הספר מלא וגדוש בעצות רפואיות, מאמרים והנחיות על דרך חיים בריאה על פי הרפואה 'המשולבת' שבה הוא מתעסק, רפואה קונבנציונאלית ורפואה טבעית בנוסף למומחיות בתרפיה רגשית. 

 ד''ר רז משלב סיפורי 'ילדים' (גם לילדים גדולים!) שכתב, בדרכו להתפרסם כסופר ילדים בזמן הקרוב. גם הסיפורים מלאים מסרים חיוביים ותרפיה רגשית בתוכם.

 "אני שמח להציג פרוייקט זה לעם ישראל, לאחר כעשור של עבודה, וכמה וכמה הגהות ותוספות, המהדורה הראשונה יוצאת לאור...בשעה טובה. הנני מקוה שספר זה יהיה לתועלת ולהנאה מכל הבחינות."

 בשורות טובות וכל טוב

 ד''ר איתמר רז  

כריכת הספר

Comments

* Required Field

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Back to Top
Home
Writings
Tales, Stories and Books
Journal of a Doctor
בס"ד

Journal of a Doctor

Exciting Stories of a Doctor and His Adventures

Click to View Document

Journal of a Doctor
תקציר...

ד''ר איתמר רז סיים לימודי רפואה באוסטרליה עם הצטיינות, ועלה לארץ בעקבות חזרתו בתשובה והתחברות לחזון הגאולה, ובעקבות התשוקה שבערה בקרבו להיות שליח טוב לרפא את עמנו בארץ ישראל.

 בשנים הראשונות של מגוריו בירושלים, הוא עבד כרופא בביקורי בית בעיר הקודש והסביבה.

 בספר זה שילוב ייחודי ביותר של הרפתקאותיו, הכולל תיאורים של מקרים רפואיים  מעניינים ויוצאי דופן, שיחות נפש עם מטופלים ומאמרים לעם ישראל והשקפות רוחניות. בנוסף הספר מלא וגדוש בעצות רפואיות, מאמרים והנחיות על דרך חיים בריאה על פי הרפואה 'המשולבת' שבה הוא מתעסק, רפואה קונבנציונאלית ורפואה טבעית בנוסף למומחיות בתרפיה רגשית. 

 ד''ר רז משלב סיפורי 'ילדים' (גם לילדים גדולים!) שכתב, בדרכו להתפרסם כסופר ילדים בזמן הקרוב. גם הסיפורים מלאים מסרים חיוביים ותרפיה רגשית בתוכם.

 "אני שמח להציג פרוייקט זה לעם ישראל, לאחר כעשור של עבודה, וכמה וכמה הגהות ותוספות, המהדורה הראשונה יוצאת לאור...בשעה טובה. הנני מקוה שספר זה יהיה לתועלת ולהנאה מכל הבחינות."

 בשורות טובות וכל טוב

 ד''ר איתמר רז  

כריכת הספר

תקציר...

ד''ר איתמר רז סיים לימודי רפואה באוסטרליה עם הצטיינות, ועלה לארץ בעקבות חזרתו בתשובה והתחברות לחזון הגאולה, ובעקבות התשוקה שבערה בקרבו להיות שליח טוב לרפא את עמנו בארץ ישראל.

 בשנים הראשונות של מגוריו בירושלים, הוא עבד כרופא בביקורי בית בעיר הקודש והסביבה.

 בספר זה שילוב ייחודי ביותר של הרפתקאותיו, הכולל תיאורים של מקרים רפואיים  מעניינים ויוצאי דופן, שיחות נפש עם מטופלים ומאמרים לעם ישראל והשקפות רוחניות. בנוסף הספר מלא וגדוש בעצות רפואיות, מאמרים והנחיות על דרך חיים בריאה על פי הרפואה 'המשולבת' שבה הוא מתעסק, רפואה קונבנציונאלית ורפואה טבעית בנוסף למומחיות בתרפיה רגשית. 

 ד''ר רז משלב סיפורי 'ילדים' (גם לילדים גדולים!) שכתב, בדרכו להתפרסם כסופר ילדים בזמן הקרוב. גם הסיפורים מלאים מסרים חיוביים ותרפיה רגשית בתוכם.

 "אני שמח להציג פרוייקט זה לעם ישראל, לאחר כעשור של עבודה, וכמה וכמה הגהות ותוספות, המהדורה הראשונה יוצאת לאור...בשעה טובה. הנני מקוה שספר זה יהיה לתועלת ולהנאה מכל הבחינות."

 בשורות טובות וכל טוב

 ד''ר איתמר רז  

כריכת הספר

x