Home
Writings
Health Articles
Constipation - Treatment and Prevention
בס"ד

Constipation - Treatment and Prevention

עצות למנוע וטיפול בעצירות

See It On:

אומר הרמב''ם הגדול שברופאים

לעולם ישתדל אדם שיהיו מעיו ריפין כל ימיו ויהיה קרוב לשלשול מעט וזה כלל גדול ברפואה כל זמן שהרעי נמנע או יוצא בקושי חלאים רעים באים

תזונה נכונה
 • פחות סוכרים ופחמימות פשוטות (דברים העשויים מקמח לבן).ופחות מוצרי חלב (ייתכן שהם גורמים עצירות).
 • להרבות אכילת פירות. בפרט בבוקר ובפרט שזיפים יבשים  (4-5 שזיפים בבוקר עם 2 כוסות מים לפני כל אוכל).
 • להרבות סיבים תזונתיים (בכל מני דגנים).והמוצר ,'פסיליום' הוא יעיל לזרז פעולות מעיים. (יש מוצר במרשם קופה הנקרא 'קונסיל'.)
 • להרבות בנוזלים (מבוגרים 2 ליטר מים ביום. ילדים תלוי בגיל- כמויות קטנות כל הזמן). ומומלץ לשתות חצי לימון סחוט עם מים חמים וכפית דבש בבקרים לפני האוכל.

התעמלות

חשוב לעשות התעמלות כדי להרבות את התזוזה במעיים. אנשים עם עבודות של חוסר תזוזה, צריכים לעשות מאמץ יתר לצאת להליכות או איזה סוג של התעמלות(שחיה וכו').

מוצרים טבעיים שמסייעים לתזוזת המעיים:

מוצר זה מחברת הדס הינו מוצר אפקטיבי, עם כשרות טובה ומחיר סביר.

למבוגרים

לילדים

הצלחה רבה ובריאות איתנה!

לשירותכם

ד''ר איתמר רז

אומר הרמב''ם הגדול שברופאים

לעולם ישתדל אדם שיהיו מעיו ריפין כל ימיו ויהיה קרוב לשלשול מעט וזה כלל גדול ברפואה כל זמן שהרעי נמנע או יוצא בקושי חלאים רעים באים

תזונה נכונה
 • פחות סוכרים ופחמימות פשוטות (דברים העשויים מקמח לבן).ופחות מוצרי חלב (ייתכן שהם גורמים עצירות).
 • להרבות אכילת פירות. בפרט בבוקר ובפרט שזיפים יבשים  (4-5 שזיפים בבוקר עם 2 כוסות מים לפני כל אוכל).
 • להרבות סיבים תזונתיים (בכל מני דגנים).והמוצר ,'פסיליום' הוא יעיל לזרז פעולות מעיים. (יש מוצר במרשם קופה הנקרא 'קונסיל'.)
 • להרבות בנוזלים (מבוגרים 2 ליטר מים ביום. ילדים תלוי בגיל- כמויות קטנות כל הזמן). ומומלץ לשתות חצי לימון סחוט עם מים חמים וכפית דבש בבקרים לפני האוכל.

התעמלות

חשוב לעשות התעמלות כדי להרבות את התזוזה במעיים. אנשים עם עבודות של חוסר תזוזה, צריכים לעשות מאמץ יתר לצאת להליכות או איזה סוג של התעמלות(שחיה וכו').

מוצרים טבעיים שמסייעים לתזוזת המעיים:

מוצר זה מחברת הדס הינו מוצר אפקטיבי, עם כשרות טובה ומחיר סביר.

למבוגרים

לילדים

הצלחה רבה ובריאות איתנה!

לשירותכם

ד''ר איתמר רז

Comments

* Required Field

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Back to Top
Home
Writings
Health Articles
Constipation - Treatment and Prevention
בס"ד

Constipation - Treatment and Prevention

אומר הרמב''ם הגדול שברופאים

לעולם ישתדל אדם שיהיו מעיו ריפין כל ימיו ויהיה קרוב לשלשול מעט וזה כלל גדול ברפואה כל זמן שהרעי נמנע או יוצא בקושי חלאים רעים באים

תזונה נכונה
 • פחות סוכרים ופחמימות פשוטות (דברים העשויים מקמח לבן).ופחות מוצרי חלב (ייתכן שהם גורמים עצירות).
 • להרבות אכילת פירות. בפרט בבוקר ובפרט שזיפים יבשים  (4-5 שזיפים בבוקר עם 2 כוסות מים לפני כל אוכל).
 • להרבות סיבים תזונתיים (בכל מני דגנים).והמוצר ,'פסיליום' הוא יעיל לזרז פעולות מעיים. (יש מוצר במרשם קופה הנקרא 'קונסיל'.)
 • להרבות בנוזלים (מבוגרים 2 ליטר מים ביום. ילדים תלוי בגיל- כמויות קטנות כל הזמן). ומומלץ לשתות חצי לימון סחוט עם מים חמים וכפית דבש בבקרים לפני האוכל.

התעמלות

חשוב לעשות התעמלות כדי להרבות את התזוזה במעיים. אנשים עם עבודות של חוסר תזוזה, צריכים לעשות מאמץ יתר לצאת להליכות או איזה סוג של התעמלות(שחיה וכו').

מוצרים טבעיים שמסייעים לתזוזת המעיים:

מוצר זה מחברת הדס הינו מוצר אפקטיבי, עם כשרות טובה ומחיר סביר.

למבוגרים

לילדים

הצלחה רבה ובריאות איתנה!

לשירותכם

ד''ר איתמר רז

אומר הרמב''ם הגדול שברופאים

לעולם ישתדל אדם שיהיו מעיו ריפין כל ימיו ויהיה קרוב לשלשול מעט וזה כלל גדול ברפואה כל זמן שהרעי נמנע או יוצא בקושי חלאים רעים באים

תזונה נכונה
 • פחות סוכרים ופחמימות פשוטות (דברים העשויים מקמח לבן).ופחות מוצרי חלב (ייתכן שהם גורמים עצירות).
 • להרבות אכילת פירות. בפרט בבוקר ובפרט שזיפים יבשים  (4-5 שזיפים בבוקר עם 2 כוסות מים לפני כל אוכל).
 • להרבות סיבים תזונתיים (בכל מני דגנים).והמוצר ,'פסיליום' הוא יעיל לזרז פעולות מעיים. (יש מוצר במרשם קופה הנקרא 'קונסיל'.)
 • להרבות בנוזלים (מבוגרים 2 ליטר מים ביום. ילדים תלוי בגיל- כמויות קטנות כל הזמן). ומומלץ לשתות חצי לימון סחוט עם מים חמים וכפית דבש בבקרים לפני האוכל.

התעמלות

חשוב לעשות התעמלות כדי להרבות את התזוזה במעיים. אנשים עם עבודות של חוסר תזוזה, צריכים לעשות מאמץ יתר לצאת להליכות או איזה סוג של התעמלות(שחיה וכו').

מוצרים טבעיים שמסייעים לתזוזת המעיים:

מוצר זה מחברת הדס הינו מוצר אפקטיבי, עם כשרות טובה ומחיר סביר.

למבוגרים

לילדים

הצלחה רבה ובריאות איתנה!

לשירותכם

ד''ר איתמר רז

x